Talent Directory • OM THAKKAR

 • VIKRANT PATIL

 • KANISH PAWAR

 • HARSH HARIRAMANI

 • RUDRAKSH SINGH

 • SWAROHI SHUKLA

 • KRISHIV SURELA

 • AKRAM SHERIFF

 • AARUSH PATEL

 • AAIRA SHAIKH

 • SIDDHIRAJ BASU

 • AYAAN BATHEJA