Male • VIKRANT PATIL

 • HARSH HARIRAMANI

 • AKRAM SHERIFF

 • RAJPREET SINGH

 • MIHEEK RAO

 • MUDIT NAYAR

 • SUJIN GEORGE

 • MANNAT VERMA

 • KARAN KAPOOR

 • ROHIT PAGDHARE

 • GURUDATT BHARADWAJ

 • GAURAV BIRAJDAR